Item #
  9300-VAC-08 8mm Crimper Head | View Product
  9300-VAC-11 11mm Crimper Head | View Product
  9300-VAC-13 13mm Crimper Head |  View Product
  9300-VAC-20 20mm Crimper Head | View Product
  930FO-VAC-13 13mm Crimper Head (for Flip-off Seals) | View Product
  930FO-VAC-20 20mm Crimper Head (for Flip-off Seals) | View Product
  9320-VAC-08 8mm De-crimper Head (Decapper) | View Product
  9320-VAC-11 11mm De-crimper Head (Decapper) | View Product
  9320-VAC-13 13mm De-crimper Head (Decapper) | View Product
  9320-VAC-20 20mm De-crimper Head (Decapper) | View Product